بنام خدا                                                                                                                                 خوانندگان گرانقدرسلام! آدرسِ جدید وبلاگ من این است:  http://rahelayar.blogfa.com/   مـثـنـوی   شعله های آتش عشق جلال الدین من جا گرفته در دل ... ادامه مطلب
/ 141 نظر / 32 بازدید
. .         بـــاران عـشـق را با آب چـشم و شیـره جان مینویسم زیـربـاران میـنشیـنم زیـربــاران مـیـنویـسـم مصلحـت درعـاشقی را از دل دریـا بـجـویـم جـلوه ی معـصومیـت را ... ادامه مطلب
/ 59 نظر / 25 بازدید
      . . باسلام؛                دراین سودا نمیدانم کجایش غیر نیرنگ است؟         . دراین سودا نمیدانم کجایش غیر نیرنگ است؟ که دست زاهد وساقی پی آمیزش ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 34 بازدید
تیر 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
6 پست